Péče o akumulátory Therm-ic

Základní postup, jak se starat o baterie vyhřívaných rukavic, ponožek a vložeky Therm-ic

Před prvním použitím

Vaše nové vyhřívané oblečení Therm-ic k Vám nějakou dobu putovalo, proto je dobré před prvním použitím provést „formátování“ baterií. Doporučujeme doma před prvním zimním výletem postup:

  1. Zcela dobijte akumulátory
  2. Zapojte baterie do rukavic/ponožek/vložek a spusťte ohřev. Nechejte vyhřívání zapnuté až do jejich vybití. V této fázi můžete otestovat, jak zařízení funguje, jak se ovládá apod.
  3. Poté opět baterie zcela nabijte

Tento postup doporučujeme použít i po letním skladování baterií, zejména pokud o ně nebylo pečováno zcela v souladu s Návodem k použití (přiložen u produktu). V takovém případě můžete opakovat cykly nabití/vybití i vícekrát za sebou, zejména pokud u jedné baterie svítí nabíjecí kontrolka na kabelu již zeleně a u druhé delší dobu po nabití té první stále svítí červeně (to značí, že částečně poklesla kapacita baterie, často nesprávným dlouhodobým skladováním, po více letech používání produktu může dojít k přirozenému poklesu kapacity – stejně jako např. u mobilního telefonu apod.).

V průběhu zimní sezony

Po každém použití akumulátory nabijte, aby byly připraveny k dalšímu použití, a především nebyly skladovány zcela vybité. Akumulátory jsou tvořeny lithium-iontovými články, můžete je tedy dobíjet kdykoliv (není třeba je před nabíjením zcela vybít). Pokud je v průběhu zimy delší prodleva mezi použitím vyhřívaného vybavení, vždy baterie před dalším použitím dobijte.

Skladování přes léto

Toto je zásadní část péče o akumulátory, aby bylo docíleno dlouhodobě co nejlepší kapacity (ta v průběhu let přirozeně pomalu klesá).

  1. Nikdy baterie před dlouhodobým skladováním nenechávejte zcela vybité. Ani dlouhodobé skladování zcela nabitých baterií není vhodné.
  2. Akumulátory by měly být nabité na cca 50 % své kapacity (čas potřebný k nabití na poloviční kapacitu najdete v Návodu k použití) a skladovány nejlépe při teplotě v rozmezí 5 až 20 °C.
  3. Baterie při dlouhodobém skladování odpojte od veškerého zařízení – od nabíjecího kabelu, od ponožek/rukavic/vložek.
  4. Proces nabití na 50 % opakujte jednou za 6 měsíců – tedy jednou za léto: zcela baterie nabijte, nechejte zařízení běžet do vybití, opět nabijte do cca 50 %

Podrobné informace vyčtete v Návodu k použití, který najdete u zakoupeného vyhřívaného zboží Therm-ic.

Na výrobní vady baterií se vztahuje zákonná dvouletá záruka, životnost baterií je uvedena v návodu k použití, zpravidla odpovídá minimálně šesti měsícům běžného používání. Po uvedeném počtu cyklů může dojít k poklesu kapacity.

Pokud jeden z akumulátorů doslouží, lze dokoupit náhradní kus.

Ať Vám vyhřívané produkty Therm-ic dlouhodobě slouží i v těch nejchladnějších podmínkách.