Tři nejdůležitější body na chodidle - jak funguje chodidlo?

Chodidlo je velmi složitý systém kostí, svalů a kloubů. Existuje však způsob, jak si ho představit jednoduše - říká se mu trojnožka chodidla (feet tripod). V Sidasu to zatím známe především z lyžování a tvarování vložek na míru. Právě pro usazení nohy vložkou do správné pozice je trojnožka jedním z důležitých aspektů. Ultraběžce Jona Albona ale napadlo, že by ji šlo využít i při běhání. Vymyslel tak koncept běžeckých ponožek T-Free, tedy takových, které mají samostatnou kapsu na palec. Proč?

Jakýkoliv pohyb na chodidle vyvažuje spletitý svalový systém. Když si ale stoupnete na tvrdou podložku, nedokážete většinou svalů izolovaně hýbat, ale velmi snadno lze přenášet váhu mezi třemi body - patou, malíkovou hranou a palcem. Právě tyto tři body (pata, palcový metatarz a malíkový metatarz) tvoří stabilizační trojnožku, která je základem rovnováhy celého těla. Trojnožka funguje když stojíme, jdeme, běžíme, lyžujeme... zkrátka při jakémkoliv pohybu na nohách. Uvědomit si, zda stojíme rovně, do značné míry záleží na důkladném pochopení principu trojnožky.

Jak poznám, jestli stojím rovně?

Vzpřímený stoj a chůze se odvíjí od správné pozice chodidel. Ta by měla být uvolněná, jakmile je někde při obyčejném stání nebo chůzi po rovině zatnutý sval (často v podélné nožní klenbě), je dobré dodat chodidlu oporu (klenbu podepřít vložkou do bot). Pokud se váha těla dobře rozloží na celé chodidlo, může začít balancování. Zkuste zavřít oči, stoupnout si rovně, a rychle zvednout ruku. Co dělají vaše nohy, mění se rozložení váhy na chodidlech? Téměř jistě. Tělo automaticky s jakoukoliv změnou pozice hledá rovnováhu. Jedinou oporu má na zemi, tedy chodidlo. A chodidlo se může opřít právě o jeden ze tří kontaktních bodů - patu, palec nebo malíček.

Stůj uprostřed chodidel

Častý pokyn lyžařských instruktorů, fyzioterapeutů nebo jogínů. Splnit jej by však znamenalo nechat si uprostřed chodidla vyrůst nějaký hrbol, nebo si třeba stoupnout na míček, pak bychom mohli stát opravdu jen na středu chodidel. Tomuto pokynu je tak potřeba rozumět spíš jako „stůj vyváženě na všech třech bodech chodidla“, nebo „rozlož váhu na co největší plochu chodidla“. To už lze splnit a má to při pohybu velký efekt. Přetěžování jedné části chodidla totiž často vede k nesprávnému postavení celého těla, příkladem budiž tvrdý dopad na patu při běhu, jehož důsledkem vznikají často únavová poranění kotníku a kolene.

T-Free - volnost trojnožky

Jon Albon, světový ultraběžec, si trojnožku na svém chodidle dobře uvědomil. Pochopil, že potřebuje roznést i při běhu váhu mezi těmito třemi body, a že k tomu může pomoct separace palce od ostatních prstů. Výsledkem jsou běžecké ponožky Sidas T-Free (v prodeji od léta 2024), které palec usazují do volnější tkaniny (samostatné kapsy) než zbytek prstů, a tak umožní dávkovat odrazy i dopady s větší přesností a rozložit váhu na celou trojnožku i při tak specifickém pohybu, kterým jsou vytrvalostní běhy. V podání Jona jde o perfektní příklad uvědomění si potřeb vlastního těla a jejich převedení do reality, čímž dokáže přispět k rychlejší regeneraci a delší výdrži při běhu.