Golf je z pohledu chodidel jedinečná disciplína, to zejména při jejich specifickém zatížení  v oblasti kloubu palce nohy při odpalu, kdy dochází k jeho značnému zatížení ve spojení s rotací. Proto jsou ortopedicky tvarované vložky do golfové obuvi od Sidasu v namáhaných oblastech chodidla doplněny o tlumící materiály, díky kterým se zatížení roznese na větší plochu. Vložky do bot na golf mají také ortopedicky tvarovanou podporu podélné klenby, čímž je docíleno větší stability a jistoty při odpalu i patování, a nohy také lépe zvládají kilometry, které hráči na hřišti nachodí.

Nejnáročnější hráči golfu mají možnost si u specialistů nechat vymodelovat golfové vložky na míru z řady Sidas Custom.