Golf je z pohledu chodidel jedinečná disciplína, to zejména při jejich specifickém zatížení  v oblasti kloubu palce nohy při odpalu, kdy dochází k jeho značnému zatížení ve spojení s rotací. Proto jsou ortopedicky tvarované vložky do golfové obuvi od Sidasu v namáhaných oblastech chodidla doplněny o tlumící materiály, díky kterým se zatížení roznese na větší plochu. Golfové vložky Sidas mají také ortopedicky tvarovanou podporu podélné klenby, aby noha zvládala lépe kilometry, které hráči na hřišti nachodí.

Nejnáročnější hráči golfu mají možnost si u specialistů nechat vymodelovat golfové vložky Sidas Custom přímo na míru.